உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம்

இன்று திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. அது சமயம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் அவர்களால் இல்லத்திற்கு நினைவு பரிசும் போட்டிகளில் கலந்துக்கொண்டு வெற்றி பெற்ற எம் இல்ல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது
Designed and Developed By Creative Technologies