முதியோர் இலவச உதவி

முதியோர் இலவச உதவி எண்.14567 திருப்பத்தூர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களால் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. உடன் வாணியம்பாடி கோட்டாச்சியர் ,மாவட்ட சமூக நல அலுவலருடன் SRDPS இயக்குநர்.. மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ...
Posted in Inauguration

திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆடசியர் அலுவலக புதிய கட்டிடத்தின் முதல் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட இனிய தருணம். இம்மாவட்டத்தின் வளரச்சியும் பெருமையும் சீரும் சிறப்புமாக வளரட்டும்! நன்மைகள் பெருகட்டும்! Previous Next
Posted in Inauguration

திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் திறப்பு விழா

திருப்பத்தூர் மாவட்ட #ஆட்சியர் அலுவலகம் திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தரும்…மாண்புமிகு தமிழ்நாடு #முதல் #அமைச்சர் தளபதி மு.க.#ஸ்டாலின் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம்… Previous Next
Posted in Inauguration

கற்பூரம் தயாரிக்கும் பணி

#கற்பூரம் தயாரிக்கும் பணி(இல்ல பயனாளிகளால்)SRDPSஇல்லத்தில் இயங்கி வரும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான இடைநிலை பராமரிப்பு இல்லத்தில் கற்பூரம் தயாரிக்கும் பணி இனிதே தொடங்கியது.#குணமடைந்த #மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சமுதாயத்தில் ஒன்றினைக்கும் பொருட்டு தொழிற்பயிற்சி அளித்தல்..திருப்பத்தூர் வருவாய் #கோட்டாட்சியர் ...
Posted in Inauguration

#SRDPS இல்லத்தில் புதிய ஆண்கள் பிரிவு

#SRDPS #இல்லத்தில் புதிய #ஆண்கள் பிரிவு #மனநலம் #பாதிக்கப்பட்டு #குணமடைந்தவர்களுக்கான தொழிற்பயிற்சியுடன் கூடிய இடைநிலை பராமரிப்பு இல்லத்தின் “#ஆண்கள் #பிரிவு” SRDPS இல்லத்தில் இன்று முதல் இனிதே தொடங்கியது.. Previous Next
Posted in Inauguration
Designed and Developed By Creative Technologies