Women’s Day – 2023

Women’s day Celebration As a chief guest at Sacred heart college Previous Next
Posted in Celebrations

Republic Day – 2023

SRDPS இல்லத்தில் குடியரசுதினவிழா கொண்டாட்டம்…. www.srdps.org Previous Next
Posted in Celebrations

பொங்கல் – 2023

#SRDPS இல்லத்தில் பொங்கல் விழா. அனைவருக்கும் இனிய #பொங்கல் நலவாழ்த்துக்கள். Previous Next
Posted in Celebrations

மேரி இமாகுலேட் பள்ளியின் பொங்கல் – 2023

நான் படித்த பள்ளியான மேரி இமாகுலேட் பள்ளியின் Our Ladies-ல் பொங்கல் திருவிழா கொண்டாட்டம் முத்தமிழுடன் தமிழர் திருவிழா Previous Next
Posted in Celebrations

தீபாவளி – 2022

இல்லத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்.. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்…. தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி வரும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்… Visit www.srdps.org Previous Next
Posted in Celebrations

ஆயுத பூஜை – 2022

SRDPS இல்லத்தில் 9ம்நாள் நவராத்திரி மற்றும் ஆயுத பூஜை விழா… Previous Next
Posted in Celebrations

நவராத்திரி 8ம் நாள் கொலு – 2022

எட்டாம் நாள் நவராத்திரி கொலு.. Previous Next
Posted in Celebrations

உலக முதியோர் தினம் – 2022

இன்று இல்லத்தில் உலக முதியோர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது… Previous Next
Posted in Celebrations

நவராத்திரி 7ம் நாள் கொலு – 2022

நவரத்திரி 7ம் நாள் இன்று இல்லத்தில்… Previous Next
Posted in Celebrations

நவராத்திரி 6ம் நாள் கொலு – 2022

நவராத்திரி கொலு 6ம்நாள்….அன்னை லட்சுமியின் அருள் அனைவருக்கும் கிட்டட்டும்…. Previous Next
Posted in Celebrations
Designed and Developed By Creative Technologies