மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாகன வசதி

இல்லத்திலுள்ள பயனாளிகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் ஜனநாயக கடமை நிறைவேற்றப்பட்டது….மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகள் சிரமமின்றி வாக்களிக்க வாகன வசதி செய்து கொடுத்த#மாவட்டஆட்சியர் #மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் ஆகியோருக்கு நன்றி….100%வாக்களிப்போம் Previous Next
Posted in Vote

மாற்றுத்திறனாளிகளின் தபால் ஓட்டு: சிரமமில்லாமல் ஜனநாயக கடமை

#தபால் ஓட்டு மூலம் இல்லத்திலுள்ள #மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனாளிகளின் ஜனநாயக கடமை நிறைவேற்றப்பட்டது..சிரமமில்லாமல் வாக்களிக்க சிறந்த ஏற்பாடு செய்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு நன்றி..100% வாக்களிப்போம்… Previous Next
Posted in Vote
Designed and Developed By Creative Technologies