தடுப்பூசி போடாதவர்களை #கணக்கெடுக்கும் பணியில் நேற்றைய தினம் பாச்சல் மற்றும் புளியன்குட்டை

தடுப்பூசி போடாதவர்களை #கணக்கெடுக்கும் பணியில் நேற்றைய தினம் #பாச்சல் மற்றும் #புளியன்குட்டை பகுதியில் முதல் தவணை தடுப்பூசி போடாதவர்கள் 110 பேர் கணக்கெடுக்கப்பட்டு இன்று தாமலேரிமுத்தூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர்களுடன் சென்று அவர்கள் ...
Posted in Covid ReliefLeave a Comment on தடுப்பூசி போடாதவர்களை #கணக்கெடுக்கும் பணியில் நேற்றைய தினம் பாச்சல் மற்றும் புளியன்குட்டை

SRDPS join hands with Tamilnadu government on Covid-19 vaccine drive

@தடுப்பூசி போடாதவர்களை கணக்கெடுக்கும் பணி @தாமலேரிமுத்தூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல் படி 16 வார்டுகளை கொண்ட பாச்சல் பஞ்சாயத்தில் தடுப்பூசி போடாதவர்களை கணக்கெடுத்து அவர்களுக்கு வீட்டிலேயே தடுப்பூசி போடும் பணியை SRDPS ...
Posted in Covid ReliefLeave a Comment on SRDPS join hands with Tamilnadu government on Covid-19 vaccine drive
Designed and Developed By Creative Technologies