திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த தருணம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து SRDPS இல்ல செயல்பாடுகளை தெரிவித்த தருணம்
Posted in Visiting Officers

மாண்பு மிகு சமூக நலன்-மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் திருமதி. கீதாஜீவன்

மாண்பு மிகு சமூக நலன்-மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் திருமதி. கீதாஜீவன் அவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த போது
Posted in Visiting Officers
Designed and Developed By Creative Technologies