முதியோர் இலவச உதவி

முதியோர் இலவச உதவி எண்.14567 திருப்பத்தூர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களால் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. உடன் வாணியம்பாடி கோட்டாச்சியர் ,மாவட்ட சமூக நல அலுவலருடன் SRDPS இயக்குநர்.. மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி.உமா மகேஸ்வரி,மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தனர் இலவசமாக அழைப்போம் முதியோரை காப்போம்.
Designed and Developed By Creative Technologies