உழைப்பாளர்கள் தினம் – 2022

உழைப்பாளிகள் அனைவருக்கும் உழைப்பாளர்கள் தின
வாழ்த்துக்கள்!
 
வேந்தர் தொலைக்காட்சி சிறந்த சமூக சேவகருக்கான விருது வழங்கி ஊக்குவித்த இனிய நிகழ்வு
Designed and Developed By Creative Technologies