இனிய கிருஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

கிறிஸ்து பிறப்பு வருகைக்காக இல்லத்தில் குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது… குழந்தைகள் இல்லத்தில்  குழந்தை இயேசுவை காண வாருங்கள்.நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய கிருஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

 

Designed and Developed By Creative Technologies