விழிப்புணர்வு பயிற்சி

திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைப்பெற்ற மகளிர் சுய உதவி குழு உறுப்பினர்களுக்கான விழிப்புணர்வு பயிற்சியில் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு பற்றி பேசிய போது

Designed and Developed By Creative Technologies