வாணியம்பாடி ஜெயின் கல்லூரியின் முதுகலை பட்ட முதலாமாண்டு மாணவிகளின் அறிமுக விழா

வாணியம்பாடி ஜெயின் கல்லூரியின் முதுகலை பட்ட முதலாமாண்டு மாணவிகளின் அறிமுக விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக் கொண்ட இனிமையான தருணம்

 

 

Designed and Developed By Creative Technologies